Provozní řád a informace k ubytování v Domečku Srby

Ubytovací kapacita objektu je 30 osob na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
V objektu se nachází: 2 klubovny, kuchyň, půdní noclehárna, 2x WC, 1x WC pro předškolní děti, sprcha, zastřešená terasa a sklep.
Objekt je vytápěn plynem, v případě potřeby krbovými kamny; v celém objektu teče teplá voda.

Účastníci v maximální možné míře šetří vodou a energiemi.

Velká klubovna slouží ke stolování a dennímu programu, jsou zde k dispozici stoly, židle, velká bílá magnetická tabule (pro použití je nutné mít vlastní fixy určené přímo na bílou tabuli – označené WHITEBOARD), kamna na dřevo.

Malá klubovna má stejně jako velká klubovna dřevěnou podlahu, nachází se tu police pro potřeby školky, která prostory využívá během všedních dnů.

Vybavení kuchyně: dvoudřez na mytí nádobí, plynový sporák, mikrovlnná trouba, malá lednice, elektrická trouba se dvěma plechy, 2 rychlovarné konvice, kuchyňská váha, hrnce, pánve, talíře, příbory a hrnky pro 30 osob, jar, houbičky a utěrky na nádobí.

Příprava jídla probíhá v kuchyni. Potraviny se skladují v kuchyni.

Pro stolování je určena pouze velká klubovna (do podkroví a malé klubovny nenoste žádné potraviny). Nádobí myjte pouze v kuchyňském dřezu (ne v umyvadlech).

Noclehárna: podkrovní místnost bez nábytku určená k přespávání, běžný program raději směřujte do spodních místností, lino na podlaze je náchylnější k poškození.

WC: k dispozici je toaletní papír, mýdlo a ručník; nemyjte nádobí v umyvadlech!

Vytápění: Plynové radiátory jsou v celém objektu a jsou již od správce nastaveny termostatem a dále s nimi nemanipulujte. Ve velké klubovně je možno přitopit v krbových kamnech. Dřevo na topení berte z levé části dřevníku, sekera je pověšená na stěně dřevníku. Na přenášení dřeva slouží plastová přepravka umístěná v dřevníku.
Po skončení pobytu vymeťte kamna, popel vysypte na kompost a doplňte zásobu dřeva (plná dřevěná bedna a třísky).

Třídění odpadu

Plast: sešlápnuté PET láhve, fólie, plastové sáčky a tašky, kelímky od jogurtů, nápojové kartony, papírové kelímky apod.; nepatří sem mastné obaly, zbytky potravin či obaly od nebezpečných látek.

Papír: časopisy, noviny, knihy bez vazby a další papír vhodný na podpal dejte do krabice ke kamnům, kartony a drobné odstřižky vyhoďte do koše; nepatří sem mastný či znečištěný papír, posmrkané kapesníky, termopapír, pleny.

Sklo: všechny skleněné obaly a tabulové sklo, bílé a barevné; nepatří sem vratné láhve, porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla.

Hliník: čistá víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, alobal, nepatří sem plastové obaly stříbrné barvy

Kov: vymyté sešlápnuté konzervy, víčka od sklenic a další menší kovové odpady; nepatří sem elektroodpad, plechovky od barev, tlakové nádoby.

Bioodpad: vynášejte na kompost za plotem pod vrbou, patří sem rostlinné zbytky, popel z kamen, plato od vajíček, čajové sáčky; nepatří sem odpady živočišného původu, vařené či jinak upravované zbytky jídel, kyselé nálevy.

Směsný odpad: všechno ostatní, co se vám nepodařilo umístit, nepatří sem baterie, elektroodpad

Naložení s odpadem: hliník a kovy zůstávají do naplnění a odveze je provozovatel do sběrny, proto je vyhazujte čisté a suché, plasty, papír, čiré a barevné sklo vyneste do kontejnerů, které jsou v obci za autobusovou zastávkou, směsný netříditelný odpad odvezte (u objektu není popelnice).

V objektu

V objektu se přezouvá. Pro odložení zuté obuvi slouží botník v zádveří, pro odložení vrchního oděvu věšáky v chodbě v přízemí.

V objektu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, objekt je vybaven požárními hlásiči.

Pobyt živých zvířat jen po dohodě se správcem.

Lékárnička: objekt není vybaven prostředky první pomoci, je třeba si přivézt vlastní lékárničku.

Ohniště: venku je k dispozici ohniště s posezením, v dřevníku jsou uložené opékáky na buřty, na venkovní oheň si přineste dřevo z lesa, v přiměřeném množství, které spálíte;
NETOPTE dřevem z dřevníku, které kupujeme a je určeno pouze pro vnitřní kamna.

Parkování

Automobily mohou parkovat na pozemku u objektu (zatravněná část za vraty) a na zpevněné ploše před vraty objektu. Další vozidla musí využít parkovací kapacity obce.

Úklid

po skončení akce organizátor zajistí řádný úklid vnitřních i venkovních prostor, vyhraďte si na něj prosím dostatek času; Za dveřmi v koupelně jsou nástroje a přípravky na úklid.

Je nutno:

 • zamést koštětem a vytřít mopem, dřevěné podlahy přípravkem na dřevo, dlažby přípravkem na dlažbu, každou místnost čistou vodou; vodu po vytírání vylijte do výlevky vedle sprchového koutu a výlevku umyjte
 • vynést odpadky ze všech košů ve velké klubovně, na půdě, v kuchyni a ze záchodů (kromě kovů)
 • vymést kamna a vynést popel na kompost
 • umýt všechny záchody i umyvadla nejlépe použitými houbičkami z kuchyně, které pak vyhodíte
 • umýt, utřít a uklidit nádobí
 • umýt a utřít jídelní stoly, kuchyňskou linku a sporák
 • vyklidit a umýt lednici
 • otevřít okna k vyvětrání (pokud není dohodnuto jinak, otevřete před předáním provozovateli, který pak okna zavře)
 • při využití venkovních prostor je třeba uklidit i ty (uklidit nábytek a zamést pod pergolou), uklidit okolo ohniště i v zahradě, omést venkovní kuchyňku

Případnou škodu, která byla při pobytu či akci způsobena, je účastník povinen nahlásit a uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu. V případě, že účastníci zjistí technické závady (prasklé žárovky atd.), nahlásí je správci, aby mohla být zjednána náprava.

Ceník

Platba probíhá při předání na začátku pobytu.

Během topné sezóny: 80,- Kč osoba/noc
mimo topnou sezónu: 60,- Kč osoba/noc
minimální cena za pronajmutí je 800,- (resp. 600,-) Kč
maximální cena je potom 2.400,- Kč (resp. 1800,- Kč) 

Vratná kauce na úklid: na začátku pobytu, oproti dokladu, zaplatíte kauci 500 Kč, která vám bude vrácena na konci pobytu, pokud bude při předání řádně uklizeno, případně na upozornění douklizeno. Pokud bude potřeba zásah nebo douklizení přebírajícím (vytření, úklid WC apod.), bude kauce ponechána ubytovávajícím v plné výši.

Rezervace

 • je možná max. 6 měsíců předem (vyjma kmenů LLM a opakovaných letních táborů);
 • nejpozději 10 dní před plánovaným příjezdem je potřeba emailem kontaktovat správce s časy příjezdu, odjezdu a předpokládaným počtem účastníků, ten pověří odpovědnou osobu k předání klíčů a objektu (pokud se neozvete dostatečně dopředu může se stát, že nebudeme schopni přizpůsobit čas vašemu příjezdu a budete muset přizpůsobit převzetí vy nám)
 • O obsazení rozhoduje správce, který zároveň hlídá, aby nedošlo k souběhu akcí.
 • Objekt slouží jako základna pro mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí i dospělých. Dále objekt slouží pro krátkodobé ubytování především dětských kolektivů z LLM a jiných dětských organizací.

Předání objektu

při začátku akce proběhne platba, pověřená osoba předá klíče a seznámí organizátora akce či vedoucího skupiny ubytovaných s pokyny pro požární ochranu, s použitím kamen na tuhá paliva, elektrických a plynových spotřebičů a vodovodních zařízení, s nakládáním s odpady. Vedoucí skupiny ubytovaných seznámí ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Organizátor zde pořádaných aktivit poučí celý organizační tým. Účastníci jsou povinni veškeré pokyny dodržovat, dále jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali obyvatele sousedních nemovitostí. Noční klid je od 22,00 do 06,00 hod. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce.

Po skončení akce pověřená osoba s organizátorem zkontroluje vnitřní i venkovní prostory, vrátí kauci nebo vznese případné výhrady k úklidu, pokud je potřeba zavře okna, převezme klíče a objekt.

Potvrzením rezervace zároveň souhlasíte s informacemi výše uvedenými. 

V Srbech, Tuchlovicích dne 30. 10. 2023

Kristýna Křížková, náčelnice kmene Jestřábi

 

Kompletní provozní řád ke stažení