Historie kmene Jestřábi

A jak to vlastně začalo?

8. září 1989 se v tuchlovické škole sešlo několik kluků, které upoutala předchozí propagační akce provedená Divousem (Jan Bejček, dnes znám i pod indiánským jménem Tokhatamani) a Longem (Jan Procházka). A takto vznikl chlapecký pionýrský oddíl Jestřábi. Co se na této schůzce konkrétně dělo, si můžete přečíst v 1. zápisu z kroniky.

1.zápis

1. zápis do kroniky o 1. schůzce

Na 4. schůzce si tehdejší členové zvolili znak, který Jestřábi používají dodnes. Tehdy ho nosili jako oddílovou výšivku na rukávu. 

Znak

Znak Jestřábů

Kromě schůzek se v první oddílovém roce 1989/1990 odehrálo také několik výprav a byl zakončen letním táborem. První (a nebo druhá..nikdo už neví) výprava se konala u hradní zříceniny Jinčov a jelikož byla už pořádná zima, byla poté nazvána I. polární výpravou a zápis z ní napsal Hlad. 

1.výprava_1

Zápis z polární výpravy 1

1.výprava_2

Zápis z Polární výpravy 2

Další tradiční akce, která se koná i v současné době a zachovala si svou tehdejší podobu až do dneška, jsou Kmenové Vánoce. První letní tábor oddílu byl putovní a konal se v okolí Hředlí. Celotáborová hra Černý delfín byla podle vzoru J. Foglara, při níž se do tabulky doplňují písmena a tak vzniká zpráva.

Galerie: 1. Kmenové Vánoce a 1. tábor

A to byl první rok oddílu Jestřábi. Více v 1. kronice :-). 

1.kronika

1. Kronika

Střela

Samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit místo, které je pro náš kmen důležité dodnes a tím je louka na Střele, kde se každý rok (s několika výjimkami) koná náš letní tábor. Tuhle louku Jestřábi poprvé spatřili již 10. 3. 1992 a od té doby jsou s ní neodmyslitelně spjati. 

Střela

Střela

Zajímavost: Tenhle tábor nebyl pro tehdejší oddíl vůbec jednoduchý. 1. den se například zjistilo, že s sebou nemají žádnou kosu na posekání louky. Půjčili si jí tedy od jednoho místního chataře. Už jste někdy slyšeli o Dědovi kosovi? Tak takhle přesně to vzniklo (ne, ve skutečnosti se tak nejmenuje :-O). 

Galerie: Zápis tábor 1992 – Střela

Jestřábi v LLM

Září 1993 přineslo hodně debat, co s oddílem dále. V listopadu proběhl zahajovací sněm v Jestřábí rokli, kde se rozhodlo pracovat podle woodcrafterských zásad, ale do Ligy lesní moudrosti se zatím nepřihlašovat. V této chvíli se do jestřábí historie prolíná historie kladenského oddílu Dravci, kde část Jestřábů chvíli působila než se znovu obnovila činnost v Tuchlovicích v září 1994. Začali se dělat společné akce Jestřábů a Dravců a protože takhle to byla větší zábava, tak se rozhodlo vytvořit jeden celek. Od 1. ledna 1995 měli tedy Jestřábi část tuchlovickou a kladenskou. Jako jeden kmen vstoupili v červnu 1995 do Ligy lesní moudrosti. 

 

Zdroj:

  1. kronika a Váňova skvělá kniha Z historie kmene: Díl první 1989 – 1999

Více k přečtení naleznete v kronikách, které jsou uloženy v naší klubovně nebo se zeptejte pamětníků :-). Také se můžete podívat do sekce Kronika online nebo do Galerií (2010 – 2019, 2020 – současnost).