Kdo jsme?

Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí v Tuchlovicích a ve Stochově od roku 1990. Patříme do dětské organizace Liga lesní moudrosti (LLM). Zakladatelem této organizace je americký přírodovědec a spisovatel E. T. Seton. Hlavní myšlenkou LLM je myšlenka woodcraftu, který klade důraz na poznávání přírody, dokonalé soužití s přírodou bez jakýchkoliv prostředků dnešní civilizace, sebepoznání a sebezdokonalování. K naplnění těchto nelehkých cílů nám slouží zejména častý pobyt v přírodě, tedy různé výpravy, putování, táboření v týpí a samozřejmě i tábor. Na těchto akcích máme možnost pomoci dětem naučit se samostatnosti, zodpovědnosti a toleranci, což jsou jedny z nejdůležitějších vlastností pro život ve společnosti. 

Pobyt v přírodě 

Naše celoroční činnost spočívá zejména v pravidelných schůzkách a jednodenních nebo vícedenních výpravách. Schůzky se konají jednou týdně a jsou vedeny našimi staršími členy, kteří absolvovali školení LLM pro rodové náčelníky. Naši klubovnu najdete Tuchlovicích v budově obecního úřadu (za kostelem), tam se scházíme k pravidelným schůzkám. 

Děti k nám mohou chodit od 1. třídy a jsou rozděleny do menších skupin (rodů). Program je přizpůsoben jejich věku a schopnostem.

Užitečné odkazy: 

Liga lesní moudrosti

Woodcraft