Co se změnilo?

Stejně jako vloni i letos se začíná s pomalým rozvolňováním. Pro nás to znamená, že od 14. května začínáme se schůzkami (zatím ale pouze venku). 

Budeme tedy chodit na louku za Tuchlovice nebo do přilehlého okolí Tuchlovic. Vybavte tedy děti (kromě běžných věcí na schůzku) teplejším oblečením a pláštěnkou.

Důležité:

 • je potřeba absolvovat test, je několik variant:
   • nejdéle 7 dnů starý RT-PCR test
   • nejdéle 72 hodin starý POC test na přítomnost antigenu
   • certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID-19
   • laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž neuplynulo více než 90 dní od prodělání nemoci a odezněly známky nemoci

nás se asi více týká možnost:

   • prokázat se potvrzením od zaměstnavatele/školy, o absolvování antigenního testu nejdéle před 72 hodinami
   • doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, o absolvování antigenního testu ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami
   • preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování na místě nebo přinést výsledek z domova

Výsledek testu musí být samozřejmě v každém případě negativní. Ještě jsou povinné roušky, tak je dětem také dejte.

(Znění celého opatření ze dne 6. května 2021)